Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DigitaalWijzer

 
 

In deze Algemene Voorwaarden van “DigitaalWijzer” is vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan één van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze Algemene Voorwaarden, neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen een oplossing.

 

Toepassing algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en DigitaalWijzer, waarbij we de volgende definities hanteren:

 

 • DigitaalWijzer: wordt vertegenwoordigd door Tineke Feitsma, eigenaar van Eenmanszaak en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62392247 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij, lees “DigitaalWijzer”.
 • Programma: Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
 

Aanbod

Wij doen een aanbod op de website, in een e-mail, via social media en op andere manieren. 

Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod zijn aangegeven, daarna niet meer. 

De prijzen zijn veelal exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte.

Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en voor ingang van de verandering door. 

Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 

Programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij “DigitaalWijzer”.

Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. 

Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Vergoeding en betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

 • De gebruikelijke betaalmethode is betaling per IDeal, betaling gebeurt direct en ook de beschikbaarstelling gebeurt doorgaans direct.
 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen
 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan betaal je iedere factuur binnen 14 dagen. 
 • We sturen je de factuur per e-mail.
 • Als je besluit te stoppen met een programma, dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft de betalingsverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen. 
 

Aansprakelijkheid

 • DigitaalWijzer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken privé of in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. DigitaalWijzer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 
Intellectueel eigendomsrecht

DigitaalWijzer, oftewel ikzelf, heeft de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van het programma of event. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan weten door te mailen naar info@digitaalwijzer.nl

Tineke Feitsma

Eigenaar/oprichter van DigitaalWijzer

 
>